Enerji kullanımında bilgi

Kompanzasyon Ürünleri

Elektrik Ürünlerimiz

Kompanzasyon Sistemleri

Kompanzasyon Nedir?

Mevcut enerjinin kalitesini artırarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik enerjisinde; üretildiği santrallerden, tüketildiği yüke ulaşıncaya kadar çeşitli elektrik kayıpları meydana gelir. Bu kayıpları azaltıp maksimum derecede elektrik enerjisinden yararlanmak için yapılan işlemlerden bir tanesi de kompanzasyon işlemidir.

Genellikle kompanzasyon şu şekilde tanımlanır: “İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım arasındaki faz kaymasını sıfıra yakın tutma işlemidir.”

Kompanzasyonun faydaları

Kompanzasyon sonucu gereğinden fazla reaktif güç sistemde taşınmayacaktır. Buna bağlı olarak;

  • Şebekedeki güç kayıpları azalacak
  • Hattan daha fazla aktif enerji iletileceğinden üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin kapasitesi artar ve buna bağlı olarak verim yükselir.
  • Gerilim düşümü nedeniyle sınırlı gücün taşındığı hatlarda enerji taşıma kapasitesi artar.
  • Isı kayıpları azalır.

“Alptekin Enerji & Otomasyon”

Haber Akışımız

Yeni ürün ve hizmetlerimizden haber almak için e-posta adresinizi kaydettirebilirsiniz.

Site